Stadiul de implementare a proiectului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

                                      

Stadiul de implementare a proiectului:

”Consolidarea – Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul Inuri,oraș Topoloveni, județul Argeș” - contract de finanțare nr. 836 din 06.09.2010 – cod SMIS 11071
.
Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Organism Intermediar : Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia
.
Valoarea totală a proiectului : 4.107.369,83 lei, din care :
- Contribuția Uniunii Europene – 2.754.544,39 lei 
- Contribuția Guvernului României – 421.283,26 lei 
- Contribuția Beneficiarului – 148.878,60 lei 
.
Perioada de implementare a proiectului : 42 de luni conform actului adițional nr. 2 din 02.08.2013 
Stadiul de implementare a proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, AP 5, DMI 5.1 se prezintă după cum urmează :
Progresul fizic al lucrărilor de execuție la monumentul istoric este de 82,22 % astfel :
- Biserică rezistenţă 100 % :
- Biserică arhitectură  84,63 % :
- Biserică conservare – restaurare pictură 80,78 % :
- Grup sanitar arhitectură – 100 %
- Grup sanitar structură – 100 %
- Instalaţii sanitare – 68,31 %
- Instalații electrice – 58,16 %
- Instalații termice – 79,37 %
- Iluminat exterior – 64,23 %
Gradul de realizare a activităților proiectului este de 85 %
.
Persoană de contact : Marica Daniela – responsabil informare (tel.: 0248666259,e-mail:topoloveni@yahoo.com)

                                                 

www.regio.ro

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltate Regională

Visitors:1621086