Informare pentru mass-media - Proiect pentru centru informare turistica

Judeţul Argeş

PRIMARUL ORAŞULUI TOPOLOVENI

Calea Bucureşti, Nr.111

Tel. 0248 666259, 667343, 666560, 667962

Fax: 0248 666469; e-mail: topoloveni@yahoo.com

 

 

 

INFORMARE  PENTRU  MASS-MEDIA

 

Proiect pentru Centru de informare turistică

 

Potrivit răspunsului dat recent de către Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), proiectul ”Înfiinţare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Topoloveni, jud. Argeş”, iniţiat de Oraşul Topoloveni, a primit acceptul pentru finanţare.

Astfel, proiectul a fost declarat conform administrativ şi eligibil, urmând să treacă în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Prin înfiinţarea acestui centru, care va fi inclus într-o reţea naţională a centrelor turistice, vor fi puse la dispoziţie produse turistice pentru promovarea resurselor şi obiectivelor oraşului Topoloveni, dintre care amintim:

  • Două biserici declarate monument istoric, care se află într-un amplu program de reabilitare şi restaurare cu fonduri europene;
  • Produse gastronomice – Magiunul de Topoloveni, Viţelul la proţap şi produsele sub denumirea ”Bunătăţi de Topoloveni”;
  • Produse de artizanat;
  • Obiceiuri şi sărbători tradiţionale – ”Focul Lu Sumedru la Topoloveni” fiind marcă înregistrată la OSIM;
  •  Un parc dendrologic înfiinţat de profesorul N.G. Popovici;
  • Clădiri şi case declarate monumente istorice.

 

Proiectul face parte din POR 2007-2013 şi are ca domeniu promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Visitors:1621118