Stadiu de implementare al proiectului Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

                                       


 

Stadiul de implementare al proiectului

Titlul  proiectului : Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010

Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

Organism Intermediar:Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului : 4.570.758,76 lei , din care :

  • Contribuţia Uniunii Europene – 3.067.496,33 lei
  • Contribuţia Guvernului României : 469.146,50 lei
  • Contribuţia Beneficiarului : 161.764,17 lei

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios , formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate  

 

Obiectivele specifice avute în vedere în proiect sunt :

  • Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica ” Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  ” din cartierul Inuri, monument istoric al epocii medievale târzie,aparţinând patrimoniului naţional;
  • Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate;
  • Valorificarea durabilă a acestei importante resurse istorice ,culturale şi turistice.

 

Progresul fizic al lucrărilor de execuţie la monumentul istoriec este de 99,64% astfel :

ü  Biserică rezistenţă – 100 %

ü  Biserică arhitectură -100 %

ü  Biserică conservare restaurare pictură – 100 %

ü  Grup sanitar arhitectură – 100 %

ü  Grup sanitar structură – 100 %

ü  Iluminat exterior – 99.94 %

ü  Instalaţii sanitare – 96,67 %

ü  Instalaţii electrice – 100 %

ü  Instalaţii termice – 100 %

Termenul de finalizare al proiectului : martie 2014

Persoană de contact : Poşa Felicia - Maria (tel. : 0248666259, fax : 0248666469, e-mail : topoloveni@yahoo.com)

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1621182