Stadiul de implementare a proiectului Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

                                       


Titlul  proiectului : Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010

Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organism Intermediar:Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului : 4.570.758,76 lei , din care :

  • Contribuţia Uniunii Europene – 3.067.496,33 lei

 

  • Contribuţia Guvernului României : 469.146,50 lei

 

  • Contribuţia Beneficiarului : 161.764,17 lei

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios , formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate  

 

Obiectivele specifice avute în vedere în proiect sunt :

  • Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica ” Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  ” din cartierul Inuri, monument istoric al epocii medievale târzie,aparţinând patrimoniului naţional;
  • Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate;
  • Valorificarea durabilă a acestei importante resurse istorice ,culturale şi turistice.

 

 

Progresul fizic al contractului de finanţare nr.836 din 06.09.2010 la aceasta dată şi situaţia realizării fiecărei activitati prevăzute în cererea de finanțare anexă la contract de finanţare se preintă după cum urmează:

 

Nr. crt

Activitatea din contract

Graficul execuţiei conform calendarului activităţilor

Stadiul activităţilor

Stadiul implementării

 

Procentul de realizare

1.

Contractarea serviciilor de consultanţă în vederea elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la monumentul 

August 2008-septembrie 2008

Realizat

În termen

100 %

2.

Obţinere avize şi/sau acorduri solicitate prin certificatul de urbanism necesare autorizării lucrărilor de construcţii la obiectivul de investiţii

Ianuarie 2009- mai 2009

Realizat

În termen

100 %

3.

Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii,de consolidare, restaurare şi valorificare turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Mai 2009

Realizat

În termen

100 %

4.

Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Iulie 2009-noiembrie 2009

 

 

 

4.1.

Derularea activităţii de achiziţie publică în vederea realizării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Iulie 2009-august 2009

Realizat

În termen

100 %

4.2.

Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

August 2009-noiembrie 2009

Realizat

În termen

100 %

 

Semnarea contractului de finanţare

Septembrie 2010

Realizat

În termen

100 %

5.

Managementul proiectului

 

 

 

 

5.1.

Constituirea şi desfăşurarea activităţii unităţii de implementare a proiectului

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

90 %

5.2.

Contractarea de servicii de management al proiectului

Octombrie 2010-aprilie  2011

Realizat

În termen

100 %

5.3

Monitorizarea şi controlul activităţilor conform contract de finanţare

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

90 %

5.4

Asigurarea managementului financiar contabil

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

90 %

5.5

Elaborarea documentaţiilor de raportare

- Decembrie 2010

- Martie 2011

- iunie 2011

- septembrie 2011

- decembrie 2011

- martie 2012

- iunie 2012

- septembrie 2012

- decembrie 2012

- martie 2013

- iunie 2013

- septembrie 2013

- decembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

90 %

6.

Implementarea măsurilor de informare şi publicitate pentru proiect

-

În curs de execuţie

În termen

 

6.1

Anunţ de presă într-un ziar regional şi în unul local privind începerea proiectului

Octombrie 2010

Realizat

În termen

100 %

6.2

Editare de materiale informative şi de prezentare, fotografii, anunţuri, plasare de panouri publicitare temporare

Octombrie 2010-septembrie 2013

In curs de execuţie

În termen

 

6.2.1

Editare de broşuri şi afişe de prezentare

Septembrie 2011-septembrie 2013

In curs de execuţie

 

În termen

50 %

 

6.2.2

Realizare de fotografii

Ianuarie 2011-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

100   %

6.2.3

Realizare de autocolante

Mai 2011

Realizat

În termen

100   %

6.2.4

Publicare 10 anunţuri informative pe site-ul oficial al oraşului

Octombrie 2010-septembrie 2013

In curs de

În termen

60 %

6.2.5

Panouri publicitare temporare

Aprilie  2011

 

Realizat

În termen

100   %

6.2.6

Transmitere de anunţuri informative şi interviuri la emisiunile de radio şi televiziune specializate pe teme religioase

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.3

Crearea unui spaţiu destinat prezentării potenţialului turistic al zonei în cadrul site-ului oficial al oraşului Topoloveni

Aprilie 2011-mai 2011

Realizat

 

 

 

În termen

100   %

6.4

Realizarea de indicatoare şi semnale de avertizare vizuală pentru deplasarea turiştilor la obiectiv

August 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.5

Anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor acestuia

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.6

Articol de presă la sfârşitul proiectului

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.7

Realizare placă comemorativă permanentă

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

7.

Obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru lucrările de construcţie

Decembrie  2011-martie  2012

 

Realizat

 

In termen

100   %

8.

Desfăşurarea lucrărilor de construcţii

-

-

-

 

8.1

Derularea procedurilor de achiziţie publica pentru contractarea lucrărilor de execuţie

Octombrie 2010-martie 2011

Realizat

În termen

100 %

8.2

Asigurarea asistenţei tehnice şi a dirigenţiei de şantier

Noiembrie 2010 – mai 2011

Realizat

In termen

100 %

8.3

Realizarea (execuţia) lucrărilor de consolidare, restaurare şi conservare a monumentului

mai  2011- septembrie 2013

In curs de executie

 

In termen

95 %

8.4

Efectuarea recepţiilor şi verificăriilor lucrărilor

Mai 2011- septembrie 2013

In curs de executie

 

In termen

90 %

9.

Auditul proiectului

 

 

 

 

9.1

Derularea activităţii de achiziţie publică pentru contractarea serviciilor de auditare

August 2011-septembrie 2011

Realizat

În termen

100 %

9.2

Întocmirea rapoartelor de audit ale proiectului

Septembrie 2013

In curs de executie

In termen

50 %

10.

Întocmire raport final al proiectului

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

85 %

 

Termenul de finalizare al proiectului : martie 2014

 

 

Persoană de contact din partea beneficiarului este dna. Poşa Felicia - Maria,  cu următoarele date de contact:  tel. : 0248666259 int. 29,fax: 0248666469, e-mail: topoloveni@yahoo.com.

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1620596