Drepturile copilului

Recent, la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Topoloveni a avut loc o întânire organizată potrivit programului de educare pentru părinţi „Drepturile copilului”.

Programul are ca scop creşterea responsabilităţii părinţilor privind obligaţiile ce le revin în creşterea şi îngrijirea propriilor copii, precum şi formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor parentale, având următoarele teme:

 

1.  Dreptul de protecție;

         2 .Dreptul de dezvoltare;        

          3. Dreptul de participare;

          4. Dreptul la educație.

 

Drepturile de protecție au un caracter protectiv împotriva oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor.

Drepturile de dezvoltare se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de bază, precum educația și serviciile de îngrijire medicală.

 Drepturile de participare se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl privesc.

Dreptul la educație este nu numai dreptul de a frecventa școala, ci este de asemenea dreptul de a găsi în școală tot ceea ce este necesar construirii unei rațiuni capabile de acțiune și a unei conștiinte morale vii.

Au fost dezbătute temele propuse de către toți participanții, fiecare aducând argumente din experienta personală, ajungând la concluzia că părinții trebuie să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate de interesul superior al copilului.

Visitors:1621123