Sedinta consiliului local pe septembrie

Ședința consiliului local pe luna septembrie

 

Marți, 30.09.2014, la ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Topoloveni, din luna septembrie.

 Consilierii locali au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:

 

• Însușirea expertizelor tehnice de specialitate prin care se constată și confirmă existența sistemului de acoperire de tip șarpantă, la un număr de 23 de blocuri de locuințe din orașul Topoloveni; aprobarea efectuării cheltuielilor neeligibile pentru finanțarea lucrărilor de construcție a sistemului de acoperire de tip șarpantă în procent de 80% din bugetul local; precum și pentru aprobarea execuției acestor lucrări, etapizat, în funcție de starea de degradare a acoperișului existent;

 

• Instalarea unui sistem de monitorizare și supraveghere video pe raza orașului Topoloveni, în vederea creșterii siguranței cetățenilor și scăderii infracționalității;

 

• Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini – aferente concesiunii unui teren în suprafață de 300 mp, proprietate publică a orașului

 

• Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni;

 

• Aprobarea funcționării structurii de învățământ Liceul Tehnologic – fără personalitate juridică, ca parte a unei unități de învățământ cu personalitate juridică – subordonată aceluiași ordonator de credite;

 

• Includerea Grădiniței cu Program Normal (GPN) ”Licuricii” Topoloveni în rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de

 

• Desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local Topoloveni care să facă parte din Consiliul de Administrație (CA) și, respectiv, din Comisia pentru Evaluarea și

 

Asigurarea Calității (CEAC) din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din orașul Topoloveni, pentru anul școlar 2014-2015;

 

• Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv: octombrie, noiembrie și decembrie 2014.

Visitors:1627622