Anunt de presa

                                       


                                                    Anunt de presa                                                       

Decembrie 2015

 

"Consolidarea - Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul 
din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș"

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Topoloveni în parteneriat cu Parohia Goleștii Badii anunţă finalizarea proiectului "Consolidarea - Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș", proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5, "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1, "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimonului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe", program gestionat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Număr de referinţă SM22/5/5.1/147/30.06.2009, Contract de finanţare nr. 835 din 06.09.2010, Cod SMIS 11092.

Valoarea totală a proiectului este de 7.221.758,94 lei, din care Contribuţia Uniunii Europene : 4.640.963,46 lei; Contribuţia Guvernului României : 709.794,41 lei şi Contribuţia Beneficiarului : 492.814,25 lei. Proiectul a fost implementat în Goleștii Badii, Oraş Topoloveni, pe o perioadă de 64 de luni si 25 de zile.

Obiectivul general al proiectului, îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone, ca urmare a dezvoltării turismului cultural - religios, formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate.Proiectul, va întări efectele economice şi ale celorlate obiective turistice din zonă, prin contribuţia sa la creşterea numărului de turişti în localitate şi a importanţei activităţilor turistice în economia locală.

Rezultatele proiectului sunt următoarele :
- Monument istoric de interes national din mediul urban restaurat si valorificat
- Locuri de munca nou create, în mediul urban: temporare 37 din care : 2 membrii echipa de proiect şi 30 constructori (5 de etnie romă) şi permanente 4 din care : 2 personal bisericesc şi 2 personal laic.
- Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)
- Vizitatori la obiectivele restaurare : 2.000 - 2.500 în primii cinci ani de la finalizarea obiectivului
- Creşterea numărului de turişti în Topoloveni : 2.500 pe o perioadă de 1-5 ani de la implementare
Persoană de contact : Poşa Felicia - Maria (tel. : 0248666259, fax : 0248666469, e-mail : topoloveni@yahoo.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1627584