Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii

                                       

"Consolidarea - Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș" - contract de finanțare nr. 835 din 06.09.2010 - cod SMIS 11092
Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organism Intermediar : Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


Valoarea totală a proiectului : 7.221.758,94 lei, din care :
- Contribuția Uniunii Europene - 4.640.963,46lei
- Contribuția Guvernului României - 709.794,41 lei
- Contribuția Beneficiarului - 492.814,25 lei.

Perioada de implementare a proiectului : 64 de luni si 25 de zile.
Lucrarile de Consolidarea - Restaurarea a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș au fost executate de Asocierea SC Euras SRL - SC Carolin SRL în cadrul contractului de execuție de lucrari nr. 8193 din 22.09.2014 cu termen de finalizarea lucrarilor în data de 15 decembrie 2015.
Obiectivul specific vizează:
1.Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni , Biserica „ADORMIREA MAICII DOMNULUI " din cartierul GOLEȘTII-BADII , monument istoric al epocii medieval târzie, aparţinând patrimoniului naţional

2.Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial - istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate

3.Valorificarea durabila a acestei importante resurse istorice, culturale şi turistice a județului Argeș , respectiv , valorificarea superioară a acesteia , menită să contribuie la dezvoltarea economică a localității și zonelor invecinate , în condițiile păstrării nealterate a cadrului natural existent.

Toate aceste activităţi vor avea drept consecinţă o creştere a nivelului de civilizaţie şi confort a întregii localităţi, care coroborate cu potenţialul turistic existent, vor creşte gradul de atractivitate al zonei, atât pentru simplii consumatori de produse turistice cât şi pentru oamenii de afaceri şi potenţialii investitori.


Termenul de finalizare al proiectului este data de 31 decembrie 2015.
Persoană de contact : Posa Felicia Maria, tel.: 0248666259, fax 0248666469, e-mail:topoloveni@yahoo.com.

 

 

 

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1627860