Receptie la terminarea lucrarilor

                                       

Recepție la terminarea lucrărilor

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Topoloveni în parteneriat cu Parohia Goleștii Badii anunţă finalizarea proiectului "Consolidarea - Restaurarea și Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș", proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5, "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1, "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimonului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurii conexe", program gestionat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul Intermediar - Agenţia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. 
Număr de referinţă SM22/5/5.1/147/30.06.2009, Contract de finanţare nr. 835 din 06.09.2010, Cod SMIS 11092.
Valoarea totală a proiectului : 7.221.758,94 lei, din care :
- Contribuția Uniunii Europene - 4.640.963,46lei
- Contribuția Guvernului României - 709.794,41 lei
- Contribuția Beneficiarului - 492.814,25 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului : 64 de luni si 25 de zile.
Lucrarile de Consolidarea - Restaurarea a Bisericii cu Hramul din Goleștii Badii, oraș Topoloveni, județul Argeș executate de Asocierea SC Euras SRL - SC Carolin SRL în cadrul contractului de execuție de lucrari nr. 8193 din 22.09.2014 vor fi recepționate in data de 28.12.2015, ora 10.00.
Termenul de finalizare al proiectului este data de 31 decembrie 2015.


Persoană de contact : Posa Felicia Maria, tel.: 0248666259, fax 0248666469, e-mail:topoloveni@yahoo.com.

 


,,Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".

 

 

 

 

 

                                                                  

www.inforegio.ro

Visitors:1627601