Stadiul lucrarilor in cadrul proiectului de restaurare a Bisericii cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii

                                            

 

Stadiul de implementare a proiectului:
"Consolidarea - Restaurarea si Valorificarea Turistica a Bisericii cu Hramul
din Golestii Badii, oras Topoloveni, judetul Arges"
- contract de finantare nr. 835 din 06.09.2010 - cod SMIS 11092
Autoritatea de Management :
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Organism Intermediar : Agentia pentru Dezvoltare Sud Muntenia
Valoarea totals a proiectului :
7.142.139,18 lei, din care :
Contributia Uniunii Europene - 4.801.499,37 lei
10
- Contributia Guvernului Romaniei - 734.346,96 lei
Contributia Beneficiarului - 243.516,30 lei
Perioada de implementare a proiectului : 36 de Juni
Stadiul de implementare a proiectului finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, AP 5, DMI 5.1 se prezinta dupa cum urmeaza :
Progresul fizic al lucrarilor de executie la monumentul istoric este de 53,61 % astfel :
Biserica rezistenta 87,41 % :
Biserica arhitectura 31,88 % :
Biserica conservare - restaurare pictura 41 % :
Grup sanitar arhitectura - 86,64 %
Grup sanitar rezistenta - 100 %
S Instalatii sanitare - 70,47 %
Instalatii electrice - 6,56 %
Iluminat exterior - 64,87 %
Gradul de realizare a activitatilor proiectului este de 65 %
Persoaria de contact : Marica Daniela - responsabil informare, tel 0248666259, mail topoloveni@yahoo.com

                             

www.inforegio.ro

Visitors:1621111