Informatii

Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor/programelor sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orasului Topoloveni pe anul 2020 1. Autoritatea contractantă: UAT Oraș Topoloveni , cod fiscal:4229725 , cu sediul în Topoloveni , str.Calea București , nr. 111 , tel: 0248-666259 , fax: 0248-666469 , email: topoloveni@yahoo.com . 2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului local al orașului Topoloveni nr. 24 din 26.03.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantulului pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al orașului Topoloveni pentru proiecte sportive ; 3. Domenii de finanțare: Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Topoloveni 17 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli este de 20.000 lei pentru sport. 4. Condițiile de acordare a finanțării și criteriile specifice de evaluare sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului local al orașului Topoloveni nr. 24 din 26.03.2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantulului pentru finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al orașului Topoloveni pentru proiecte sportive ; 5. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive se poate obține de pe site-ul UAT Oras Topoloveni : www.topoloveni.ro 6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 12.06.2020 ora 16. 7. Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 15.06.2020-17.06.2020 8. Data publicării rezultatelor selecției de proiecte: 18.06.2020 ora 14. 9. Depunerea contestațiilor: în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării pe site a rezultatelor. 10. Răspunsul la contestații: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. 11. Durata finanțării: anul 2020 12. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 84 din 12/05/2020 citeste mai mult

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2020. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft