Colectarea selectiva Oras Topoloveni

 

               Oraşul Topoloveni face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitră ,, SERVSAL’’ Arges având ca obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităţilor din judeţul Argeş ‘’ Managementul integrat al deşeurilor solide din Judeţul Argeş’’. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges – A.D.I. Servsal a fost infiintata in vederea derularii proiectului de interes public comun Managementul Integrat al deseurilor solide in Judetul Arges”. A fost constituita conform art. 6, din OG nr. 26/2000, functioneaza in baza H.G.855/2008 si are in prezent 102 membri, respectiv toate administratiile publice locale, inclusiv Consiliul Judetean Arges. Fiecare membru al asociatiei are drept de vot egal.                                                  A.D.I. Servsal Arges are delegata gestionarea sistemului de management al deseurilor si are rolul de a monitoriza derularea activitatii de colectare si depozitare a deseurilor din judetul Arges, din mediul urban si rural.                                                                                                                                                    

  Operatorul licenţiat şi autorizat conform Actului Adiţional nr.3 la Contractul de concesiune nr.069 din 15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deşeurilor municipale,transportul, operarea şi întreţinerea staţiei de transfer şi a punctului verde de colectare din Judeţul Argeş – Faza I ( Mioveni – Topoloveni) este S.C Financiar Urban S.R.L. SC FINANCIAR URBAN S.R.L colectează deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile ( hârtie-carton, plastic şi metal,sticlă) din poartă în poartă în zona de case în sacii distribuiţi gratuit de operator şi de la containerele amplasate pe platformele de colectare a deşeurilor în zona de blocuri pe fracţie reciclabilă ( hărtie-carton, plastic şi metal, sticlă) şi pe deşeuri reziduale.

        Colectarea selectivă cel puţin pentru deşeurile de hărtie - carton, plastic şi metal şi sticlă din deşeurile municipale de la asociaţiile de proprietari(blocuri) şi gospodării individuale (case) se realizează :       

        De la punctele de colectare din zona blocurilor ( asociaţiilor de proprietari):

       La punctele de colectare din zonele de blocuri, în containerele amplasate pe platformele de colectare a deşeurilor pe material reciclabil ( hartie şi carton , plastic şi metal, sticlă) în containerele din plastic şi menajer în containerele din metal.Locuitorii din zona blocurilor trebuie să colecteze selectiv deşeurile generate in propriile locuinţe şi să le depoziteze în containerele aplasate pe domeniul public al oraşului.Deşeurile din zona blocurilor de locuit vor fi ridicate zilnic de operatorul SC Financiar Urban S.R.L.

        La gospodăriile individuale (case) :

          În saci de plastic coloraţi specific ( galben pentru deşeuri din hârtie-carton,plastic şi metal şi verde pentru deşeuri din sticlă), furnizaţi în mod gratuit de operatorul de salubritate SC Financiar Urban S.R.L.

         Colectarea selectivă a deşeurilor în zona de case a oraşului Topoloveni, se realizează de către operatorul de salubritate S.C FINANCIAR URBAN S.R.L de DOUĂ ori pe lună: PRIMA ŞI A TREIA ZI DE MARŢI DIN LUNĂ împreună cu SC CXA ECO PLAST CLEAR S.R.L.

   În sacul galben se colectează :

  • Ambalaje din plastic , P.E.T.-uri, folii şi pungi de plastic, tăviţe, cutii, bidoane, recipiente din plastic pentru detergenţi;
  • Ambalajele din metal şi aluminiu: doze de aluminiu,cutii din metal (ex.conserve de legume sau pentru hrană animale),dopuri şi capace din metal.

        Pentru a fi reciclate,deşeurile trebuie să fie curate: fără lichid în ele ,clătite,neimpregnate.

        Ambalajele din hărtie - carton : ziare,reviste,hârtie, documente,trebuiesc pliate şi legate cu aţă/sfoară  şi pot fi colectate o dată cu sacul galben.

        Polistirenul nu este plastic reciclabil! Nu se pune în acest sac! Casoletele primite la catering (mâncare la pachet) nu se pun în acest sac!

  În sacul verde sau sacul pentru sticlă

  • Ambalaje din sticlă : borcane, sticle pentru băuturi, alte sticle albe şi colorate.

 

 

 

 

 

       Deşeurile reziduale se depozitează în pubela.

      

          Aici se depun doar deşeuri reziduale ce nu pot fi compostate sau reciclate: scutecele,vata şi beţişoarele de urechi,ambalaje de plastic care nu pot fi curăţate,hărtie şi carton impregnate cu reziduri de mâncare, şerveţele de bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă,resturi de porţelan,ceramică,căni şi farfurii, vase rezistente la căldură.

          Deşeurile vegetale sau pământoase NU se pun în pubela pentru deşeuri  reziduale! Acest lucru DUBLEAZĂ costurile serviciului!

       Deşeurile reziduale sunt totalitatea deşeurilor care nu se pot composta sau recicla - se colectează în pubela de 140 litri de culoare neagră săptămânal care va fi ridicată de operatorul SC Financiar Urban S.R.L din zona de case.

        Deşeurile din echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt colectate la cerere de către operatorul S.C Financiar Urban S.R.L şi în cadrul campaniilor dedicate împreună cu operatorii autorizaţii: Asociaţia Română pentru Reciclare – ROREC prin colectorii autorizaţii.

          Primăria oraşului Topoloveni şi unităţile de învăţământ de pe raza oraşului au încheiate protocoale de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP pentru colectarea deşeurilor provenite din echipamente de iluminat conform OUG nr.5/2015,Anexa nr.3,pct.5 lit.a-f inclusiv surse şi echipamente de iluminat cu tehnologie LED şi corpuri de iluminat. Primăria oraşului Topoloveni deţine recipiente pentru colectarea deşeurilor din surse de iluminat şi pentru baterii.

         Bateriile şi corpurile de iluminat (becuri,neoane,etc) sunt colectate şi în reţelele de magazine care le au la vânzare. 

         Deseurile biodegradabile sunt deseurile din care se poate obtine compost, un excelent îngrăşământ pentru plantele din jurul casei şi pentru pământul din grădină.

          Deşeuri biodegradabile : resturi de fructe şi legume, resturi de mancare şi oase,filtre pentru ceai şi cafea, resturi de conserve (fără ambalaje),alimente stricate(fără ambalaje),iarbă,flori şi frunze uscate,plante de apartament fără ghiveci,şerveţele de hârtie,pungi din hârtie,pâmnt de flori degradat, resturi de pâine şi cereale, zaţ de cafea,coji de ouă, coji de nucă,fân şi paie,bucăţi de lemn mărunţit,

            Dacă locuieşti la casa din deşeuri biodegradabile poti obţine în propria gospodărie COMPOST – excelent îngrăşământ pentru plantele din jurul casei şi pentru pământul din grădină.Îţi poţi amenaja un ţarc în grădină pentru depozitarea deşeurilor compostabile sau poti utiliza un recipient pentru compost.

           Administraţia publică locală din Topoloveni a distribuit unităţi de compost la gospodăriile individuale de pe raza oraşului Topoloveni, în vederea selectării în propria locuinţă şi compostării la domiciliu.Îngrăşământul poate fi folosit în propria grădină.

            Deşeurile din construcţii şi desfiinţări – pamant din excavatii, moloz, beton, echipamente sanitare, gresie, faianta, geam tras, tamplarie etc, se ridică contra cost de către operatorul de salubritate, la solicitarea beneficiarului.

         Colectarea separată a deşeurilor voluminoase(mobilier,covoare,saltele etc.) provenite de la populaţie şi de la agenţii economici se realizează la cerere de către operatorul de salubritate sau ]n cadrul campaniilor dedicate.

         Medicamentele expirate NU se aruncă cu celelalte deşeuri,ele se predau către farmacii pentru eliminarea prin metode specifice.

           IMPORTANT!

            În zona de case pubelele vor fi folosite exclusiv pentru deşeuri menajere şi sacii pentru deşeuri reciclabile ( hărtie –carton, plastic şi metal,sticlă), nefiind acceptate la ridicare deşeuri vegetale (iarbă,crengi,rumeguş,etc),deşeuri inerte (rezultate din amenajări interioare, moluz,deşeuri rezultate din construcţii şi desfinţări) şi deşeuri electrice şi electrocasnice.

           Este interzisă depunerea deşeurilor municipale ( menajere, reciclabile), în afara containerelor amplasate pe platformele de colectare a deşeurilor reciclabile şi menajere  şi în exteriorul platformelor de colectare  pe domeniul public al oraşului Topoloveni.

           Este interzisă depozitarea deşeurilor din contrucţii si desfiinţări,deşeurilor vegetale,deşeurilor electrice şi electrocasnice,deşeurilor periculoase în containerele pentru deşeuri reciclabile şi deşeuri menajere amplasate pe domeniul public sau în exteriorul platformelor pentru colectarea deşeurilor situate în jurul blocurilor de locuit.

           Este interzisă abandonarea deşeurilor şi depozitarea acestora în afara spaţiilor special amenajate, conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

De ce este importantă colectarea selectivă a deşeurilor?

 

RESPECTAM obligatiile prevazute de LEGISLATIA in vigoare.

CONSERVAM resursele naturale neregenerabile.

Adoptarea unui comportament ecologic responsabil TREBUIE sa faca parte din educatia noastra!

            REDUCEM consumul de materii prime si, implicit, costul de realizare al produselor!

            REDUCEM poluarea cauzată de producerea şi depozitarea deşeurilor.

            REDUCEM consumul de energie.

            Conform legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor ”utilizatorii serviciului de salubrizare trebuie sa asigure precolectarea separata a deseurilor pe care le-au generat in propria gospodarie sau ca urmare a activitatilor pe care le desfasoara”.

             Locuitori oraşului Topoloveni au obligaţia să încheie contracte de prestări servicii de salubrizare cu operatorul SC Financiar Urban S.R.L şi au obligaţia colectării selective a deşeurilor provenite din propria gospodărie (hârtie-carton, plastic şi metal,sticlă) în sacii distribuiţi gratuit de operatorul de salubritate în zona de case şi in containerele de colectare a deşeurilor în zona de blocuri, conform Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

          Agenţii economici au obligaţia să încheie contracte de prestări servicii cu operatorul SC Financiar Urban SRL pentru preluarea deşeurilor rezultate din propria activitate şi totodată au obligaţia să asigure colectarea separată a deşeurilor de ambalaje ( hartie carton, plastic si metal,sticla) rezultate din propria activitate si sa le predea operatorului SC Financiar Urban SRL.

          Deasemenea agenţii economici de pe raza oraşului Topoloveni au obligaţia să gestioneze ambalajele şi deşeurile de ambalaje în conformitate cu Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

           Amenzile pentru persoanelor cetăţenii care nu se conformeaza pot ajunge pana la 2 000 de lei, iar cele pentru persoanele juridice, care nu respecta noile reglementări, sunt între 20 000 - 40 000 lei conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

 Cantitatea de deseuri rezultata din activitatile umane este in crestere in majoritatea tarilor lumii, fapt care duce la probleme privind depozitarea acestora. In tarile dezvoltate, capacitatile de depozitare sunt limitate

 

Refolosirea obiectelor pe care le avem deja este esenţială pentru a preveni producerea deşeurilor.Refolosirea e mai bună decât reciclarea,deoarece nu prespune consum adiţional de energie pentru procesarea obiectelor.În plus, anumite materiale nu pot fi reciclate
 Cantitatea de deseuri rezultata din activitatile umane este in crestere in majoritatea tarilor lumii, fapt care duce la probleme privind depozitarea acestora. In tarile dezvoltate, capacitatile de depozitare sunt limitate.

CULORILE pentru identificarea containerelor şi recipientelor destinate colectării separate a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile celor municipale sunt :

- albastru pentru deseuri de hartie carton

- galben pentru deseuri de plastic şi metal

- alb/verde pentru deşeuri din sticlă

- negru/gri pentru deseuri nereciclabile

- rosu pentru deseuri periculoase

- maro/gri pentru deseuri biodegradabile.

GÂNDESTE ÎNAINTE DE ARUNCA LUCRURILE CARE NU-ŢI MAI TREBUIE!

Unii dintre noi cred că este normal să arunce sticle de plastic,ambalaje de ciocolată sau îngheţată , pungi de snacks-uri sau doze de aluminiu după ce au consumat produsele ,însă acestea nu dovedeşte decât lipsa de preocupare faţă de un mediul în care trăim.De aceea pentru a-l menţine curat şi sănătos trebuie să urmărim nişte reguli :

1.Nu arunca nimic la întâmplare: pe trotuare şi străzi,în parcuri şi grădini,în ape şi pe marginea apelor,pe marginea şoselelor , şi oriunde te recreezi în natură! Chiar dacă nu găseşti imediat un coş de gunoi asta nu înseamnă că nu este de datoria ta să ai grijă unde arunci.

2.Învaţă sistemul de marcare şi identificare a ambalajelor pentru a putea recunoaşte uşor materialele din care sunt confecţionate ambalajele care se pot recicla.

3. Ajută-ţi familia să sorteze pe categori gunoiul pe care îl produceţi.Foloseşte saci menajeri de culori diferite sau cutii de carton marcate astfel încât familia ta să ştie unde să depună deşeurile de hărtie şi carton, sticlele de plastic, dozele de aluminiu ,sticla obişnuită şi resturile organice.

4. Respectă indicaţiile de pe containerele de colectare selectivă şi nu amesteca materialele între ele.Încearcă pe cât poti să turteşti recipienţii înainte de a-i introduce în container pentru a mări cantitatea de deşeuri colectate şi transportate.

5.Nu depozita deşeurile lângă container sau pe container,chiar dacă acestea sunt deja pline.Sună-ţi operatorul din localitate şi informează-l despre situaţia existentă.

6.Promovează conceptul de colectare selectivă în cercul de prieteni şi la locul în care îţi desfăşori activitatea! 

 

Ce este reciclarea ?

Reciclarea este procesul de refolosire a materialelor şi produselor vechi,pentru crearea unora noi, fără a apela la materii prime noi ,reducând astfel consumul de energie necesar extragerii materiilor prime,respectiv distrugerii deşeurilor.

Reciclarea ajută la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

 

COLECTEAZĂ SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE PENTRU UN ORAŞ MAI CURAT ŞI PENTRU O VIAŢĂ MAI SĂNĂTOASĂ!

CU CÂT COLECTĂM SELECTIV MAI MULT CU ATÂT VOM PLĂTI MAI PUŢIN CĂTRE OPERATORUL DE SALUBRITATE SI AJUTĂM ORAŞUL SĂ NUMAI FIE PENALIZAT PENTRU NEATINGEREA ŢINTELOR DE RECICLARE DATORATE CĂTRE ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU.

                   

             NU ARUNCA NECONTROLAT DEŞEURILE ŞI ŢINE-ŢI GOSPODĂRIA ŞI LOCALITATEA CURATĂ!

 

Documente

Galerie foto

+

Colectarea selectiva Oras Topoloveni

click pe + pentru a vedea marit

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web