Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana

Regio

“Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana”

 

Unitatea  administrativ-teritoriala Orașul Topoloveni , in calitate de beneficiar a încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia , contractul de finanțare nr. 6730 din 26.02.2021 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectului , cod SMIS 126104  intitulat “Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana”

                Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Prioritate de investitie 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocuu din Romania, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii.

Valoarea Totala a Proiectului  – 24.640.921,95 lei  lei din care:

-          Valoare  eligibila   nerambursabila din FEDR 85%: 19.792.471,51 lei

        -      Valoare  eligibila   nerambursabila din bugetul national 13% - 3.027.083,84 lei

-          Valoarea finantarii nerambursabile este de 22.819.555,35 lei

-          Valoarea totală eligibilă este de 23.285.260,58 lei

-          Valoarea  neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia  este de 1.355.661,37 lei;

-          Contributie proprie in proiect 2% din valoarea eligibila a proiectului – 465.705,23 lei

 

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Topoloveni prin abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana. Obiectivul general al proiectului este in deplina corelare cu Obiectivul Specific 13.1 – „Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în orasele mici si mijlocii din România”, avand in vedere specificul activitatilor proiectului din categoria A, respectiv prin prezentul proiect se finanteaza construirea de locuinte sociale si infrastructura stradala aferenta.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Asigurarea dezvoltarii urbane si cresterea calitatii vietii locuitorilor din Orasul Topoloveni prin construirea de locuinte sociale - un numar de 96 unitati locative.
  2. Asigurarea dezvoltarii urbane si cresterea calitatii vietii locuitorilor din Orasul Topoloveni prin modernizarea infrastructurii stradale

Prin Proiect, vor fi realizate urmatoarele investitii publice, care vor raspunde nevoilor si deficientelor identificate:

-          construirea a 96 unitati locative cu respectarea exigentelor minimale și cu finisaje medii pentru a oferi condiții corespunzatoare normelor actuale. Se propun urmatoarele tipuri de apartamente : - 82 apartamente cu 2 camere pentru familiile tinere si 14 garsoniere

-          prezentul proiect propune si modernizarea infrastructurii stradale pe o lungime totala de 1655.30 m, astfel: – Strada Livezilor, – Strada Cpt.Visarion Sachelarie

* Top of Form

        Implementarea proiectului va conduce la:

-          Dezvoltare urbana prin cresterea numarului de cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane;

-          Cresterea numarului de cladiri publice construite/modernizate/extinse;

-          Cresterea numarului de personae care traiesc in orase mici sau mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala;

-          Cresterea spatiului deschis creat sau reabilitat in zonele urbane;

-          Cresterea numarului de alte drumuri reconstruite sau imbunatatite (autostrazi, drumuri nationale, regionale sau locale).

            Data de incepere a proiectului este 26.02.2021

           Termenul de finalizare a proiectului este  30.09.2023

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Nastase Ramona, responsabil economic.

Local                                                                                                                                      

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ

PRIMĂRIA ORAŞ TOPOLOVENI - Strada Calea Bucureşti, Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail: topoloveni@yahoo.com;

      

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.ro .

Investim în viitorul tău!

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web