DOTARE CU ECHIPAMENTE TIC

 

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

“DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC TOPOLOVENI ȘI A LICEULUI TEORETIC “ION MIHALACHE” DIN ORAȘUL TOPOLOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ CU ECHIPAMENTE TIC NECESARE PENTRU DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN MEDIUL ON-LINE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID”, COD SMIS 144463

ORASUL TOPOLOVENI derulează, în perioada 01.10.2021 – 30.09.2022, proiectul “Dotarea Liceului Tehnologic Topoloveni și a Liceului Teoretic “Ion Mihalache” din orașul Topoloveni, Județul Argeș cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line în contextul pandemiei Covid”, Cod SMIS 144463, Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Valoarea totală a proiectului este de 2.553.482,48 lei, din care:
- valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT: 2.150.230,10 lei (85%)
- valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 328.858,73 lei (13%)
- valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului: 50.593,65 lei (2%)
- valoare neeligibila: 23.800 lei
- perioada de implementare a proiectului: 12 luni
– data incepere: 01.10.2021
-data finalizare: 01.10.2022

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, în cadrul Liceului Tehnologic Topoloveni și a Liceului Teoretic "Ion Mihalache" din orașul Topoloveni, Județul Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
(1) creșterea accesului elevilor la procesul de învațare online;
(2) îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării activităților didactice în mediul online pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
1) Liceul Tehnologic Topoloveni (46 clase de elevi);
2) Liceul Teoretic „Ion Mihalache” (27 clase de elevi);
3) Liceul Tehnologic Topoloveni (34 săli de clasă);
4) Liceul Teoretic „Ion Mihalache” (20 săli de clasă, respectiv 2 laboratoare de informatică); 5) 1.131 de elevi provenind de la Liceul Tehnologic Topoloveni;
6) 76 de cadre didactice provenind de la Liceul Tehnologic Topoloveni;
7) 780 de elevi provenind de la Liceul Teoretic „Ion Mihalache”;
8) 51 de cadre didactice provenind de la Liceul Teoretic „Ion Mihalache”;
9) UAT Orașul Topoloveni în calitate de Solicitant al finanțării nerambursabile.

Rezultatele proiectului constau în: 664 de echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar achiziționate; 127 de laptop-uri achiziționate; 100 de sisteme All-In-One achiziționate; 33 de camere web videoconferință achiziționate; 33 de proiectoare achiziționate; 35 de ecrane de proiecție achiziționate; 55 de table interactive achiziționate; 15 routere Wireless achiziționate; 664 de elevi sprijiniți cu echipamente mobile IT de tip tabletă pentru a participa la cursuri on-line; 127 de profesori din unitățile de învățământ preuniversitar incluse în proiect sprijiniți cu echipamente IT de tip laptop pentru a participa la cursuri online; 73 de clase de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar incluse în proiect sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line; 20 de săli de clasă dotate la Liceul Teoretic "Ion Mihalache"; 34 de săli de clasă dotate la Liceul Tehnologic Topoloveni; 2 laboratoare de informatică dotate la Liceul Teoretic "Ion Mihalache".

Proiect cofinanțat din Fondul prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020
Competitivi impreuna!
Date de contact:
Ramona Nastase
Tel: 0248 666 259
Email: topoloveni@yahoo.com

www.fonduri-ue.ro, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web