Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale aflate in zona Calea Bucuresti, din Orasul Topoloveni -Finalizat

 

 

 
   

ANUNȚ DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

                                                                                                                                             Topoloveni   30.07.2021

“Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale aflate in zona Calea Bucuresti,

din Orasul Topoloveni”

Proiect: “Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale aflate in zona Calea Bucuresti, din Orasul Topoloveni”, contract de finanțare nr. 4133 din 08.04.2019, cod SMIS 121305.

Autoritatea de Management:  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei                      Organismul intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia    

Valoarea Totala a Proiectului –4.440.821,50 lei  lei din care:

Valoare  eligibila   nerambursabila din FEDR  :1.982.890,93 lei

- Valoarea finantarii nerambursabile este de: 2.332.812,86 lei

- Valoarea  neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia  este de: 552.800,06 lei;

Perioada de implementare a proiectului: 27 luni.

Proiectul este cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Oprational Regional 2014-2020, Prioritate de Investitie 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Obiectiv specific – Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale.

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a cinci cladiri rezidentiale din cadrul Orasului Topoloveni;

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin indeplinirea urmatorului obiectiv specific:

 * Creşterea eficienţei energetice a cladirilor rezidentiale, Blocurile: P38 (Str. Parcului nr. 6), P28 a – (Str. Parcului nr. 15) ,P40 – (Str. Parcului nr. 10A), P27 –( Str. Parcului, nr.11), P56 – (Str. INV Biolaru nr.9) Oras Topoloveni, prin reabilitarea termica, implementarea unui iluminat eficient energetic precum si utilizarea resurselor de energie regenerabila – panouri fotovoltaice.

Masurile prin intermediul carora va fi realizat obiectivul specific al proiectului sunt:

- Izolare fatada parte opaca cu termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm;

- Izolare soclu cu termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren extrudat 10 cm grosime;

- Inlocuire ferestre existente cu ferestre din tamplarie profile PVC termoizolante 5 camere cu termopan;

- Termoizolarea terasei cu placi din poliuretan 8 cm grosime;

- Montare panouri fotovoltaice pe terasa, pe structura metalica, pentru obtinerea energiei electrice pentru iluminatul partilor commune;

- Termoizolarea intradosului placii peste subsol cu polistiren expandat 10 cm grosime.

 

Împreună cu realizarea măsurilor aferente obiectvelor specifice implementarea celor propuse mai sus va duce la îndeplinirea Obiectivului General al Proiectului şi la obţinerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului.

           Necesitatea eficientizarii energetice presupune :

       -     reducerea emisiilor de carbon;

       -  o economie a energiei termice ducand implicit la o economie a cheltuielilor facuta de beneficiar;

        -   schimbarea aspectului architectural al cladirilor.

           Data de incepere a proiectului este 08.04.2019.

           Termenul de finalizare a proiectului este  31.07.2021.

         

 Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Nastase Ramona, responsabil economic, tel 0248.666.259, int. 129, fax: 0248.666.469

 

 

                                                                                                                    

 

                                                

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web