Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București din Orașul Topoloveni

Scurta descriere a Proiectului

“Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni”

Unitatea  administrativ-teritorială Orașul Topoloveni, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia , contractul de finanțare nr. 4133 din 08.04.2019 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectului cod SMIS 121305  intitulat “Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, din Orașul Topoloveni”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 ”Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Obiectiv specific : Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Operațiunea A: Clădiri rezidențiale.

Valoarea Totala a Proiectului –4.440.821,50 lei  lei din care:

-        Valoare  eligibilă   nerambursabilă din FEDR 51%:1.982.890,93 lei

-        Valoare  eligibilă   nerambursabilă din bugetul național-349.921,93 lei

-        Valoarea finanțării nerambursabile este de de 2.332.812,86 lei

-        Valoarea totală eligibilă este de 3.888.021,44 lei

-        Valoarea  neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia  este de 552.800,06 lei;

-        Contributie proprie in proiect 40% din valoarea eligibila a proiectului -1.555.208,58 lei

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a cinci cladiri rezidentiale din cadrul Orasului Topoloveni;

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin indeplinirea următorului obiectiv specific:

 * Creşterea eficienţei energetice a clădirii rezidențiale Blocurile: P38 (Str. Parcului nr. 6), P28 a – (Str. Parcului nr. 15) ,P40 – (Str. Parcului nr. 10A), P27 –( Str. Parcului, nr.11), P56 – (Str. INV Biolaru nr.9) Oraș Topoloveni, prin reabilitare termică, implementarea unui iluminat eficient energetic precum și utilizarea resurselor de energie regenerabilă – panouri fotovoltaice.

Măsurile prin intermediul carora va fi realizat obiectivul specific al proiectului sunt:

- Izolare fatada parte opaca cu termosistem compact lipit cu element termoizolant vata minerala bazaltica 10 cm;

- Izolare soclu cu termosistem compact lipit cu element termoizolant polistiren extrudat 10 cm grosime;

- Înlocuire ferestre existente cu ferestre din tâmplarie profile PVC termoizolante 5 camere cu termopan;

- Termoizolarea terasei cu placi din poliuretan 8 cm grosime;

- Montare panouri fotovoltaice pe terasă, pe structura metalică, pentru obținerea energiei electrice pentru iluminatul părților comune;

- Termoizolarea intradosului plăcii peste subsol cu polistiren expandat 10 cm grosime.

Împreună cu realizarea măsurilor aferente obiectvelor specifice implementarea celor propuse mai sus va duce la îndeplinirea Obiectivului General al Proiectului şi la obţinerea rezultatelor şi indicatorilor proiectului.

Rezultate așteptate:

       -     reducerea emisiilor de carbon;

       -    o economie a energiei termice ducand implicit la o economie a cheltuielilor facuta de beneficiar;

        -   schimbarea aspectului architectural al cladirilor.   

Data de incepere a proiectului este 08.04.2019.

Termenul de finalizare a proiectului este  31.07.2020.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Nastase Ramona, responsabil economic. 

                                                                                                                        

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ

PRIMĂRIA ORAŞ TOPOLOVENI - Strada Calea Bucureşti, Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail: topoloveni@yahoo.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web