Modernizare / extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Oras Topoloveni, str. Calea București- DN7

 

 

Scurta descriere a Proiectului

                                                                                                                                              

“Modernizare /extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Oras Topoloveni”

Unitatea  administrativ-teritoriala Orașul Topoloveni a semnat contractul de finantare nerambursabila nr. 4467 din 26.06.2019 pentru implementarea proiectului, cod SMIS 124132  intitulat “Modernizare /extindere alei pietonale si construire piste biciclisti in Oras Topoloveni”.

  Proiectul este cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Regiunea Sud-Muntenia este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia.

Valoarea Totala a Proiectului – 17.690.149,91 lei din care:

Valoare  eligibila   nerambursabila din FEDR: 14.817.130,81  lei

- Valoarea finantarii nerambursabile este de 17.083.280,23 lei

- Valoarea neeligibila  inclusiv TVA aferenta cheltuielilor neeligibile este de 258.231,31 lei

- Contributie proprie in proiect: 606.869,68 lei

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – al proiectului propus spre finanţare este de îmbunătăţire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport, cu masinile electrice sau hibride, si nemotorizate de transport, cu biciclete, precum si a deplasarilor pietonale, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. Proiectul se incadreaza in Obiectivul Specific al POR 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, in prioritatea de investitii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Scaderea emisiilor anuale echivalente CO2
  2. Imbunătăţirea deplasărilor nemotorizate (velo şi pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transpor
  3. Imbunătăţirea gradului de siguranţă pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin asigurarea de facilităţi adecvate acestor tipuri de deplasări
  4. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul
  5. Incurajarea utilizarii transportului nepoluant, masini electrice si hibride.

Prin Proiect, vor fi realizate urmatoarele investitii publice, care vor raspunde nevoilor si deficientelor identificate:

• construirea pistelor de biciclisti care vor lega zona centrala de zona limitrofa a orasului de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN 7)

• largirea si reconfigurarea zonelor pietonale si de promenada: zona centrala, Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);

• construirea, reabilitarea si largirea trotuarelor conform normativelor in vigoare STAS aflate de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7);

• achizitionarea si instalarea punctului de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibride pe strada Calea Bucuresti;

• implementarea unui sistem inteligent de inchirierea biciclete tip „bike sharing”

• plantarea de aliniamente de arbori in zona centrala de-a lungul zonelor pietonale, de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), si in cele trei parcuri: Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);

• dotarea zonelor pietonale cu mobilier urban de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);

       Proiectul presupune realizarea urmatorilor Indicatori minimali de performanta:

- lungime traseu piste 3,65 km

-  suprafata platforme 24.445 mp

- puncte de alimentare vehicule electrice 1 buc.

- sistem bike sharing 1 buc.

- plantari arbori 355 buc.

 Data de incepere a proiectului este 26.06.2019.

 Termenul de finalizare a proiectului este  31.05.2021. Acesta s-a prelungit pana la data de 15.12.2022

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Buciu Denisa, responsabil Achizitii Publice.                                                                                              

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ             

PRIMĂRIA ORAŞ TOPOLOVENI - Strada Calea Bucureşti, Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail: topoloveni@yahoo.com;

       Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.ro .      

Investim în viitorul tău!  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europen sau a Guvernului României

 

 

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro

Documente

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web