Modernizare / extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Oras Topoloveni, str. Ion Mihalache – DJ 702

 

Scurta descriere a Proiectului

 

Modernizare / extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Oras Topoloveni, str. Ion Mihalache – DJ 702”.

Unitatea  administrativ-teritoriala Orașul Topoloveni , a încheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia , contractul de finanțare nr. 5390 din 13.05.2020 pentru acordarea finanțării nerambursabile de către AM POR pentru implementarea proiectulu , cod SMIS 133656  intitulat Modernizare / extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Oras Topoloveni, str. Ion Mihalache – DJ 702.

  Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Prioritate de investitie 4E Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Valoarea Totala a Proiectului  – 18.583.602,48 lei  lei din care:

Valoare  eligibila   nerambursabila din FEDR 85%: 15.796.062,10 lei

      -   Valoare  eligibila   nerambursabila din bugetul national 13% - 2.415.868,33 lei

- Valoarea finantarii nerambursabile este de 18.211.930,43 lei

- Valoarea totală eligibilă este de 18.583.602,48 lei

- Valoarea  neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia  este de 0 lei;

- Contributie proprie in proiect 2% din valoarea eligibila a proiectului -371.672,05 lei

 

Obiectivele Proiectului :

Obiectivul general – Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este de imbunatatire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport, cu masinile electrice sau hibride, si nemotorizate de transport, cu biciclete, precum si a deplasarilor pietonale, cu scopul reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport.  Prin actiunile vizate, proiectul se incadreaza in Obiectivul Specific al POR 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”, in prioritatea de investitii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

  1. Scaderea emisiilor anuale echivalente CO2.
  2. Imbunatatirea deplasarilor nemotorizate (velo si pietonal), prin cresterea standardelor de calitate si siguranta in utilizarea acestor moduri de transport.
  3. Imbunatatirea gradului de siguranta pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni si biciclisti), prin asigurarea de facilitati adecvate acestor tipuri de deplasari.
  4. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului prin scaderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul.
  5. Incurajarea utilizarii transportului nepoluant, masini electrice si hibride.

Prin Proiect, vor fi realizate urmatoarele investitii publice, care vor raspunde nevoilor si deficientelor identificate:

• construirea pistelor de biciclisti care vor lega zona centrală de zona industrială și zona funcțională a orașului; 

• lărgirea și reconfigurarea zonelor pietonale și de promenadă; 

• construirea, reabilitarea și lărgirea trotuarelor conform normativelor în vigoare;

• achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibride;

• amplasarea a două puncte de închiriere biciclete;

• plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti.

 * Top of Form

        Implementarea proiectului va conduce la:

- Cresterea numarului de biciclisti, simultan cu reducerea gradului de utilizare a autoturismelor personale;

-  Îmbunatatirea gradului de fluenta a circulatiei, urmare a reducerii intensitatii de traficului;

- Reducerea nr. de accidente, urmare a implementarii masurilor de siguranta rutiera;

- Reducerea emisiilor de GES, respectiv CO2.

Data de incepere a proiectului este 01.05.2020.

           Termenul de finalizare a proiectului este  30.04.2022. Acesta s-a prelungit pana la data de 31.05.2023

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Doamnei Nastase Ramona, responsabil economic.

     

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ

PRIMĂRIA ORAŞ TOPOLOVENI - Strada Calea Bucureşti, Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail: topoloveni@yahoo.com;

       

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.ro .

 

Investim în viitorul tău!

 Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

http://www.inforegio.ro/ | facebook.com/inforegio.ro

Copyright © Primaria Orasului Topoloveni 2024. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

domenii ro gazduire web